Kaliningrad – zapoznajmy się!

Kaliningrad, let's get acquainted!

Kaliningrad jest centrum administracyjnym obwodu Kaliningradzkiego. To miasto nosi nazwę „Kaliningrad” od 1946 r. Jest to dawniej niemiecki Königsberg, polski Królewiec (1255–1946).

Miasto jest eksklawą Federacji Rosyjskiej. Obwód Kaliningradzki jest wyjątkowy. Nie ma granicy lądowej z resztą Rosji. Morze Bałtyckie leży na północy i zachodzie, Polska na południu i Litwa na wschodzie.

Dawniej stolica książąt pruskich, a później stolica Prus Wschodnich, miasto zostało przekazane Związkowi Radzieckiemu w 1945 r. Na mocy porozumienia Poczdamskiego.

Podstawowe informacje o Kaliningradzie i regionie

Wielkość obwodu Kaliningradzkiego: ze wschodu na zachód, maksymalnie 205 km, z północy na południe – tylko 108 km. Powierzchnia wynosi 15,1 tysiąca kilometrów kwadratowych.

Region został utworzony 7 kwietnia 1946 r. Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR „W sprawie utworzenia regionu Królewskiego w ramach RSFSR”.

Do 4 lipca 1946 r. Miasto nosiło nazwę Königsberg i zostało przemianowane na Kaliningrad, a region na Kaliningradski.

Ludność (1 stycznia 2018 r.):

 • Obwód kaliningradzki – 994,600 osób;
 • Kaliningrad – 475,100 osób.

Obecnie każdego roku region odwiedza ponad 1 000 000 osób. Od 1 lipca 2019 r. turyści z wielu obcych krajów mogą odwiedzać region Kaliingrad w Rosji z bezpłatną wizą elektroniczną. Ta wiza nie pozwala podróżować na inne terytorium Rosji. Odwiedzający mogą przebywać tylko w Kaliningradzie i regionie jako turyści.

Odległości do dużych miast z Kaliningradu:

 • do Moskwy – 1289 km;
 • do Sankt Petersburga – 963 km;
 • do Pskowa (najbliższe centrum innego regionu Rosji) – 800 km;
 • do Wilna – 350 km;
 • do Rygi – 390 km;
 • do Warszawy – 400 km;
 • do Berlina – 600 km;
 • do Sztokholmu – 650 km;
 • do Kopenhagi – 680 km;
 • do Oslo jest 850 km.

Kaliningrad leży nad rzeką Pregołą, która wpada do Zatoki Kaliningradzkiej (Laguna Frisches). W samym Kaliningradzie nie ma morza.

Morze Bałtyckie znajduje się 30 km od Kaliningradu (najbliższa odległość).

Następujące miasta znajdują się bezpośrednio na wybrzeżu Bałtyku:

 • Svetlogorsk;
 • Zelenogradsk;
 • Pionierski;
 • Jantarny;
 • Bałtijsk.

Geografia i przyroda

pagórkowata równina jest reliefem obwodu Kaliningradzkiego. Na wschodzie regionu znajduje się Wyżyna Wyżnicka, której wysokość wynosi do 230 metrów nad poziomem morza. Są też wzgórza w dzielnicy Bagrationovskiy – Wyżyna Warmińska. Najniższe ziemie w regionie znajdują się w powiecie Sławskim. Nazywa się je polderami. Te ziemie są zagrożone powodzią.

W Rosji obwód Kaliningradzki nazywany jest Regionem Bursztynu ze względu na położenie prawie 90% światowych zasobów bursztynu. Dlatego bursztyn jest używany jako symbol obwodu Kaliningradzkiego. Wiele firm i organizacji w tym regionie ma w nazwie słowo „bursztyn”.

W obwodzie Kaliningradzkim występują złoża surowców mineralnych: ropa naftowa, torf, węgiel, różne sole, glina, piasek i żwir, woda mineralna.

W tym obszarze znajduje się wiele rzek i strumieni. Największe rzeki to Niemen i Pregol. Ich dopływy: Shesupe, Tylzha, Pissa, Angrappa, Instruch, Lava. Istnieją dwie zalewy Morza Bałtyckiego: zalew Kurońska i Kaliningradska (Wisłany). Zalewy to laguny – ujścia rzek, zawierają słodką wodę. Zalewy te są odgrodzone od Morza Bałtyckiego przez mierzeje piaskowe: Kurońską i Bałtycką (Wisłana).

Lasy w obwodzie Kaliningradzkim są mieszane. Drzewa: świerk, sosna, dąb, lipa, brzoza, olcha, jesion, grab, buk.
Na południu dzielnicy Niestierowskiego, w pobliżu granicy z Polską, znajduje się Czerwony Las. Ten las jest częścią lasu Rominten. Większość lasów jest skoncentrowana na wschodzie regionu: obwody Krasnoznamenski, Niestierowski i Czerniachowski.

O klimacie

Klimat Kaliningradu jest przejściowy z morskiego na kontynentalny. Pory roku są dobrze określone. Sezony wiosenne i jesienne są długie, zimy są łagodne (silne przymrozki są rzadkie, śnieg szybko się topi), a lata są również umiarkowane (chociaż pogoda jest gorąca).

Related posts